Podjetje NASA, navtično izobraževanje, Igor Orlov s.p.
Sedež Savska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Ustanovljeno 10.09.2009
Matična številka 36110600
Davčna številka SI 570 813 87
Transakcijski račun SI 56 1010 0004 7098 733
BIC koda Banke Koper BAKOSI2X