JADRNICA

terminologija-jadrnica2  
 • Anemometer – anemometer
 • Windex – vetrokaz
 • Mainsail – glavno jadro (žargon “randa”)
 • Jib – flok
 • Mast – jambor
 • Spreader – križ
 • Boom – bum
 • Stern – krma
 • Bow – premec
 • Hull – trup
 • Rudder blade – list krmila
 • Kell – kobilica
 

JADRA IN SNAST

 • Mast Rake – nagib jambora ali odklon jambora od navpičnega položaja
 • Mast Bend – zakrivljenost jambora (jambor na sliki je nekoliko zakrivljen naprej glede na ravno rdečo črtkasto črto)
 • Roach – podaljšan zadnji rob glavnega jadra; glavno jadro brez “roach-a” bi bilo odrezano vzdolž črtkaste črte
 • Batten – letvica v jadru (žargon “šteka”)
 • Luff – sprednji (vhodni) rob jadra
 • Leech – zadnji (izhodni) rob jadra
 • Foot – spodnji rob jadra
 • Head – zgornji rogelj jadra
 • Tack – sprednji spodnji rogelj jadra
 • Clew – zadnji spodnji rogelj jadra
 • Draft – mesto z največjo globino jadra
 • Telltale – kazalec vetra, moštrin
 • Draft telltale – kazalec vetra, nameščen v glavno jadro na mestu z največjim trebuhom
 • Outhaul – vrv, ki je pritrjena za zadnji spodnji vogal glavnega jadra (žargon “baza”)
 • Cunningham – vrv, ki je pritrjena za sprednji spodnji vogal glavnega jadra
 

SNAST (DRUGI DEL)

 • Rig – snast (jamobr, križi, vse pripone in napone)
 • Mast – jambor
 • Spreader – križ
 • Boom – bum
 • Gooseneck – vrtljiv del, ki bum veže za jambor
 • Forestay – napona (sprednja napona)
 • Backstay – zatega (zadnja napona)
 • Shraud – pripona
 • Lower Shraud – notranja spodnja pripona
 • Vang – vang
 • Sidestay Telltale – moštrin za pripone
 

PALUBA

terminologija-paluba
 • Port – levi bok plovila
 • Starboard – desni bok plovila
 • Pushpit – krmna ograjica
 • Pulpit – premčna ograjica
 • Lifeline – ograja ob robu plovila
 • Stanchion – stebriček na ograji
 • Cockpit – kokpit
 • Companionway – vhod v podpalubje
 • Helm – krmilni obroč
 • Main Sheet Track – drsnik škote glavnega jadra
 • Jib Sheet Track – drsnik škote floka
 • Winch – vitel
 • Halyard – dvižnica
 • Rope Clutches – zapora (žargon “štoper”)
 • Foredeck – premčna paluba
 • Cleat – bitva (kljunasti priveznik)
 • Hatch – strešno (drsno) okno na vhodu v podpalubje
 • Foredeck Hatch – premčno strešno okno
 

JADRNICA & PALUBA (DRUGI DEL)

 • Halyard winch – vitlo za dvižnice
 • Primary winch – vitlo škote floka
 • Portlight – bočno ladijsko okno
 • Toe rail – nekoliko prizdvignjen rob palube, palubni robnik
 • R/G sidelights – rdeča/zelena bočna luč
 • Bulb – balast skoncentriran v spodnjem delu (balastne) kobilice
 • Sheer line – Longitudinalna krivulja, ki definira varijacijo u višini trupa plovila nad vodo vdolž plovila
 • Waterline – vodna črta
 • Chain plate – okov, ki pritrjuje pripono/napono za trup plovila