LOKALNA (MEDITERANSKA) JADRALSKA GOVORICA
 • Alto, carica alto – dvižnica tanguna, ang. uphaul
 • Baso, carica basso - priteg tanguna, ang. foreguy, downhaul
 • Braco - privetrna škota špinakera, ang. afterguy, guy
 • Bonaca - popolnoma mirno morje, ang. calm sea
 • Gavon - odlagališče v kokpitu, ang. (cockpit) locker
 • Gambet - škopec, ang shackle
 • Gindac - dvižnica, ang halyard
 • Kaca - povleci (vrv), ang. trim
 • Laška - popusti (vrv), ang. ease
 • Laška orca - manj ostro jadranje v veter (med orco in bokom), ang. close reach
 • Orca - jadranje ostro v veter, ang. close haul
 • Mezzonava - jadranje z vetrom v bok, ang. beam reach
 • Moštrini (moštraventi) - kazalci vetra, ang tell tales
 • Pataraci - tekoča snast, ang running backstays
 • Poja(ti) - obrniti jadrnico z vetrom (nasprotno "zaorcati"), ang. bear away
 • Pojalabanda - krožiti (obrat z vetrom), ang. to gybe
 • Prova - premec, ang. bow
 • Randa - glavno jadro, ang. main (sail)
 • Santina - proctor pod podnicami, ang. bilge
 • Škaršo - ko veter med jadranjem v orco obrača tako, da moramo jadrnico obrniti z vetrom, ang. header
 • Škotina - zavetrna škota špinakerja, ang. (spinaker) sheet
 • Šotovento - zavetrna (stran plovila), ita. sottovento, ang. leeward
 • Šteka - letvica v jadru, ang. batten
 • Štraj (krmeni) - zadnja napona, ang. backstay
 • Štraorcada - nekontrolirano/nezaželeno obračanje jadrnice v veter, ang. broach
 • Štrapoja - nekontrolirano/nezaželeno obračanje jadrnice z veterom, ang. broach leeword
 • Ventan, ventam - zadnji (izhodni) rob jadra, ang. leech
 • Violina (Lira) - najvišji križ obrnjen proti premcu, ang. jumper strut
 • Vira(da) - obrat ("vira!" - pomeni obračaj jadrnico)
 • Zaorcati - obrniti jadrnico v veter (nasprotno od pojati), ang. to luff up
ANGLEŠKA JADRALSKA GOVORICA
 • Death roll - nekontrolirano obrčanje jadrnice z vetrom, ki za posledico ima nekontrolirano kroženje ("crash-gybe") tanguna in buma (oba končata v morju na novih uzdah). Med ovim nevarnim dogotkom se pogosto zlomi tangun, izjemoma tudi jambor.
 • Chicken gybe - prečenje (za več kot 180°) namesto kroženja. Npr. v močnem vetru (iz varnostnih razlogov).
 • Chinese gybe - nekontrolirano/nevarno/sunkovito kroženje glevenga jadra, kot posledica obrata zgornjeg dela glavnega jadra na nasprotne uzde (posledica preveč popuščenega vanga). "Chinese gybe" nazivamo tudi nekontrolirano in zelo nevarno kroženje, ki je posledica debalansa med glavnim jadrom in špinakerjem ter nagibanja jadrnice v privetrino med jadranjem z vetrom ("death roll").
 • Skirt - ograjica (ko se premčno jadro med zategovanjem škote zatakne za stebriček ograjice)
 • Knock down - ko se jadrnica toliko nagne, da se križ(i) na jamboru dotakne(jo) vode.
 • Lazy (jib) sheet - privetrena škota (floka)
 • Lines - vrvi